Disclaimer

Welkom op de website DogecoinKoers.com. Op deze website tonen wij de prijsinformatie van Bitcoin en andere crypto-gerelateerde informatie. De real-time prijzen worden opgehaald bij verschillende data providers. Zij leveren hun prijzen aan door middel van API’s en wij zijn dus ook afhankelijk van de bron data. Wij kunnen dus niet 100% garanderen dat de koersprijzen 100% real-time is en dit kan in theorie achterlopen. Ook kan het zo zijn data onze data provider een gemiddelde gebruikt van een aantal exchanges, hierdoor kan ook een koersverschil ontstaan.

Door gebruik te maken van de informatie verkregen van de website DogecoinKoers.com of haar nevendiensten, zoals de nieuwsbrief, banners of welke vorm van uiting en communicatie dan ook, gaat u akkoord met deze disclaimer van DogecoinKoers.com.

De website

Informatie op deze website en elke andere vorm van intellectuele eigendommen behoren toe aan DogecoinKoers.com. Zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming mag de informatie op deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook. Het gebruik van de tutorials of reviews dan wel andere aanbiedingen mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk belang gebruik makende van de bijbehorende link op DogecoinKoers.com.

Het is niet toegestaan om de website DogecoinKoers.com te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hier sprake van mocht zijn.

Wij kunnen niet garanderen dat aanbiedingen dan wel kortingen vermeld op deze website werken. Het is te allen tijde aan de koper zelf om te controleren of een aanbieding wel gebruikt mag worden. DogecoinKoers.com is niet aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op deze website. Mocht u een actie tegen komen die mogelijk niet correct is opgenomen laat het ons dan weten via e-mail. Wij zullen deze vervolgens zo snel mogelijk van de site af halen.

Aankoop digitale valuta, producten of diensten

DogecoinKoers.com verwijst enkel naar aanbieders van digitale valuta, producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een digitale valuta, product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de betreffende winkel of dienstverlener. DogecoinKoers.com verkoopt zelf géén producten of cryptocurrency. Wij hebben geen contact met verkoopafdelingen van onze diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een digitale valuta, product en / of dienst.

Gebruik affiliate verwijzingen

Wij maken op onze website gebruik van affiliate verwijzingen naar andere cryptocurrency bedrijven. Dit zijn speciale links die registreren dat een bezoeker afkomstig is van onze website. In ruil van het aanbrengen van een nieuwe klant ontvangen wij een commissie. Er zitten geen extra kosten verbonden als je als bezoeker of klant gebruik maakt van onze affiliate verwijzingen.

Advies

DogecoinKoers.com is niet verantwoordelijk voor de adviezen die worden verstrekt via onze website. Bij aanbiedingen voor financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige, voor professioneel advies over uw beslissing. De adviezen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven. Wij bieden geen financieel advies en geven slechts onze mening. Bij twijfel raadpleeg een deskundige.

Het investeren in cryptocurrency is zeer risicovol en de koersen kunnen sterk schommelen. Investeer alleen geld dat je kunt missen en ken de gevaren. In het ergste geval kan een crypto niets meer waard worden en ben je al je geld kwijt.

Investeren in cryptocurrency is op eigen risico. Indien je zonder eigen onderzoek of advies van een deskundige gebruik maakt van de informatie dan doe je dat voor eigen rekening en risico. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten

Indien u een klacht heeft over deze website dient u deze schriftelijk per e-mail aan ons door te geven. Hierbij dient u te allen tijde uw volledige naam en adres gegevens te verstrekken. Ook verlangen wij een duidelijke omschrijving van uw klacht en reden van de klacht. Klachten worden binnen 10 werkdagen in behandeling genomen en u zult hierover worden bericht.

Wetgeving en toepassing op DogecoinKoers.com

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Indien u gebruikt maakt van deze website en / of informatie die hierop wordt verstrekt gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer. DogecoinKoers.com behoudt het recht op elk gewenst moment deze disclaimer zonder verdere aankondiging aan te passen c.q. uit te breiden. Op de volledige website zijn auteursrechten van toepassing.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van DogecoinKoers.com op deze pagina.

Copyright © 20201 tot heden – DogecoinKoers.com